Wij

Wij zijn strategisch gevestigd in Oostende en Gent waar we proactief een bijdrage leveren aan het publieke debat omtrent stadsvernieuwing. Onze ontwerppraktijk is gefocust op onderzoek. Het ontwerpbureau zoekt in elke opdracht naar een zinvolle toegevoegde waarde voor de samenleving. Opdrachten plaatsen wij altijd in het licht van het wereldecosysteem. 

Door ontwerpend onderzoek zijn we in staat om stedelijkheid en architectuur te evalueren in zijn huidige gedaante. Onze methodologie is gebaseerd op een kritische ondervraging van processen en procedures. Het laat toe de gebouwde omgeving continu te waarderen, op verschillende schaalniveaus, van periferie tot stad. Wij ontwerpen ruimten die iemands gedrag, ervaring, emoties en welzijn op een positieve manier beïnvloeden. Het is een aanpak die de rol van de opdrachtgever centraal plaatst, hij geeft onder meer betekenis aan de voor hem gebouwde en ontworpen omgeving.  Bij ons staat de architectuur en de binnenhuisarchitectuur niet los van elkaar.

Onze teamsamenstelling (architecten en interieurarchitecten) laat ons toe om op alle schalen van het project mee te denken, dus zowel op het vlak van stedenbouw, architectuur, bouwtechniek, energiegebruik, binnenhuisarchitectuur als binnenhuisinrichting.


Profiel

Vandecasteele en Vanhooren Architectenbureau opteert voor conceptuele eenvoud, creatieve, economische en ecologisch verantwoorde oplossingen. In de praktijk betekent het dat wij met onze opdrachtgevers een opbouwende dialoog aangaan.

Vandecasteele en Vanhooren Architectenbureau is een fris en enthousiast team met een horizontale werkstructuur waarbinnen elke medewerker verantwoordelijk draagt. Opdrachtgevers profiteren van een directe aanspreekbaarheid. Onze organisatie vergemakkelijkt op die manier doorstroming van kennis en communicatie, en geeft creativiteit vleugels. Zo blijft er voldoende kritische massa aan boord, is er meer betrokkenheid en reflectie. Reflectief denken is in staat om aspecten als omgeving, geschiedenis, provocatie, gevoeligheid, ethiek, cultuur, humor en tal van andere elementen mee te nemen in het architectonisch ontwerp. Dat maakt dat we geen herkenbare stijl hanteren, elk project, elke opdrachtgever, elke omgeving, … vraagt om een meer specifieke benadering.

Historiek

Het huidige kantoor Vandecasteele en Vanhooren Architectenbureau werd opgericht in 2012 en vloeide voort uit Kris Vandecasteele Architectenbureau (°2002). Vandaag werken er 16 gemotiveerde medewerkers, verdeeld over Oostende en Gent.

Het ontwerpbureau realiseerde reeds sterk uiteenlopende opdrachten binnen diverse takken van de gebouwde werkelijkheid: meubelontwerp, scenografie, particuliere woningbouw, groepswoningbouw, meergezinswoningen, utiliteitsbouw, industriebouw, restauraties, stadsvernieuwing en stedenbouwkundige studies.  Deze opdrachten kunnen zowel bestaan uit nieuwbouw, verbouwing, renovatie als restauratie, waarbij telkens om zoek werd gegaan naar de meest energiebewuste invulling.